Hänvisning

Samordnaren på vår hälso-hotline är utbildad fysioterapeut. Genom hälsoutredning och stor kunskap om ett kvalitetssäkrat landsomfattande nätverk informeras kunden om viktiga parametrar som möjliggör ett kvalificerat val av behandlare i förhållande till den aktuella problematiken. Samordnaren är densamma även fortsättningsvis.