Kvalitetssäkrat hälsonätverk

Genom ämneskunskap och en nära dialog med samarbetspartners kvalitetssäkras Nordic Netcares landsomfattande kliniknätverk. Fasta rutiner säkerställer att kunden genomgår ett behandlingsförlopp med fokus på hög hälsokunskap och kvalitet framför kvantitet. Nordic Netcares samordnare säkerställer en hög grad av dokumentation samtidigt som kunder och samarbetspartners garanteras en fast kontaktperson genom hela behandlingsperioden.

Fastställda rutiner och standarder i alla delar av Nordic Netcares verksamhet säkerställer att kunden får kunskap och reflektion i förhållande till sin egen problemställning och genom att låta informationen följa kunden optimeras flexibilitet och ämnesmässigt ställningstagande hos behandlaren.