Statistik

Nordic Netcare strävar efter att föra statistik över alla mätbara parametrar. Man samlar löpande in data på alla nivåer och mot bakgrund av detta samt ev. utvalda KPI (fastställda i samarbete med den enskilda kunden) utarbetas statistik som standard för alla kunder. Informationen används för att optimera hälsoinsatsen från individuell nivå till företagsnivå.

Nöjdhetsundersökning

Nordic Netcare genomför som standard löpande landsomfattande kundnöjdhetsmätningar. Vi använder online-undersökningar och skickar även ut frågeformulär per post. Om en målgrupp identifieras som har låg svarsprocent, genomförs undersökningen via telefon. Resultatet av nöjdhetsmätningarna sammanställs och används i rutiner som gäller optimering av kvalitet och kundupplevelse.

Ekonomistyrning

Nordic Netcare levererar lönsam hälsa. Vi sänker hälsokostnader för såväl privatkunder som företag. Genom att optimera den administrativa processen och digitalisera relevanta processer optimeras användningen av resurser, vilket är en fördel för både användare, kund och företag. I varje behandlingsfall prioriteras kvalitet framför kvantitet, så att såväl ekonomiska som personliga omkostnader sänks för den enskilde.

Sänk hälsoutgifterna genom att:

  • Prioritera kvalitet framför kvantitet i behandlingsperioderna
  • Optimera den administrativa processen
  • Digitalisera