Kustannustehokkuus

Nordic Netcare tuottaa taloudellisesti kannattavia terveyspalveluita. Vähennämme yksityisasiakkaiden, yritysten sekä vakuutusyhtiöiden terveyskuluja. Hallinnollisen prosessin optimointi sekä tiettyjen prosessien digitalisointi auttaa optimoimaan resurssien käyttöä, mikä edesauttaa sekä palvelun käyttäjää että asiakasta ja bisnestä. Hoidon jokaisessa vaiheessa painotetaan laatua määrän sijasta, jolloin kulut pienenevät.

Terveyspalveluiden kuluja vähennetään:

  • Priorisoimalla hoidossa laatua määrän sijaan
  • Optimoimalla hallinnollisia prosesseja
  • Digitalisaatiolla

Statistiikka

Nordic Netcare pyrkii pitämään statistiikkaa kaikista mitattavista parametreistä. Dataa kerätään jatkuvasti kaikilla tasoilla, ja tämän sekä valikoitujen KPI-mittareiden (valitaan yhdessä asiakkaan kanssa) avulla standardoitu statistiikka toimitetaan asiakkaalle. Tätä tietoa käytetään terveyspalveluiden optimisointiin yksilötasolta yritystasoon asti.

Tyytyväisyyskyselyt

Nordic Netcare selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä jatkuvalla seurannalla. Käytämme Online-kyselyitä sekä sähköpostiin toimitettavia kyselyitä. Jos kohderyhmässä huomataan vähäinen alhainen vastausaste, voidaan kysely suorittaa myös puhelimen välityksellä. Tyytyväisyyskyselyiden tuloksia käytetään palvelun tason optimoinnin ja asiakaskokemuksen mittaamiseen.